Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK EN DE AANPASSINGEN VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE IX LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 142, LID 1, VAN DE TOETREDINGSAKTE

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK EN DE AANPASSINGEN VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE IX LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 142, LID 1, VAN DE TOETREDINGSAKTE

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK EN DE AANPASSINGEN VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE IX LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 142, LID 1, VAN DE TOETREDINGSAKTE

Publicatieblad Nr. L 291 van 19/11/1979 blz. 0166


++++

BIJLAGE IX

Lijst bedoeld in artikel 142 , lid 1 , van de Toetredingsakte

1 . Comité voor het vervoer als bedoeld in artikel 83 van het EEG-Verdrag

waarvan de statuten zijn vastgesteld bij Besluit van de Raad van 15 september 1958 ( PB nr . 25 van 27 . 11 . 1958 , blz . 509/58 ) , gewijzigd bij Besluit 64/390/EEG van 22 juni 1964 ( PB nr . 102 van 29 . 6 . 1964 , blz . 1602/64 ) .

2 . Raadgevend Comité van het voorzieningsagentschap

ingesteld bij de Statuten van het agentschap van 6 november 1958 ( PB nr . 27 van 6 . 12 . 1958 , blz . 534/58 ) , gewijzigd bij Besluit 73/45/Euratom van 8 maart 1973 ( PB nr . L 83 van 30 . 3 . 1973 , blz . 20 ) .

3 . Raadgevend Comité voor het vrije verkeer van werknemers

ingesteld bij Verordening nr . 15 van 16 augustus 1961 ( PB nr . 57 van 26 . 8 . 1961 , blz . 1073/61 ) , gewijzigd bij Verordening nr . 38/64/EEG van 25 maart 1964 ( PB nr . 62 van 17 . 4 . 1964 , blz . 965/64 ) en Verordening ( EEG ) nr . 1612/68 van 15 oktober 1968 ( PB nr . L 257 van 19 . 10 . 1968 , blz . 2 ) .

4 . Raadgevend Comité voor de beroepsopleiding

ingesteld bij Besluit 63/266/EEG van de Raad van 2 april 1963 ( PB nr . 63 van 20 . 4 . 1963 , blz . 1338/63 ) .

5 . Raadgevend Comité voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers

ingesteld bij Verordening ( EEG ) nr . 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 ( PB nr . L 149 van 5 . 7 . 1971 , blz . 2 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2595/77 van 21 november 1977 ( PB nr . L 302 van 26 . 11 . 1977 , blz . 1 ) .