Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, ARTIKEL 31

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, ARTIKEL 31

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, ARTIKEL 31

Publicatieblad Nr. L 302 van 15/11/1985 blz. 0029


++++

Artikel 31

1 . De invoerrechten tussen de Gemeenschap in haar huidige samenstelling en het Koninkrijk Spanje worden geleidelijk afgeschaft volgens het onderstaande ritme :

- op 1 maart 1986 wordt elk invoerrecht verlaagd tot 90 % van het basisrecht ,

- op 1 januari 1987 wordt elk invoerrecht verlaagd tot 77,5 % van het basisrecht ,

- op 1 januari 1988 wordt elk invoerrecht verlaagd tot 62,5 % van het basisrecht ,

- op 1 januari 1989 wordt elk invoerrecht verlaagd tot 47,5 % van het basisrecht ,

- op 1 januari 1990 wordt elk invoerrecht verlaagd tot 35,0 % van het basisrecht ,

- op 1 januari 1991 wordt elk invoerrecht verlaagd tot 22,5 % van het basisrecht ,

- op 1 januari 1992 wordt elk invoerrecht verlaagd tot 10,0 % van het basisrecht ,

- de laatste verlaging van 10 % vindt plaats op 1 januari 1993 .

2 . In afwijking van lid 1 zijn met ingang van 1 maart 1986 van douanerechten vrijgesteld :

a ) de invoer waarvoor de bepalingen inzake de vrijstelling van belastingen in het kader van het verkeer van reizigers tussen de Lid-Staten gelden ;

b ) de invoer van goederen die het voorwerp zijn van kleine zendingen zonder handelskarakter , waarvoor de bepalingen inzake de vrijstelling van belastingen tussen de Lid-Staten gelden .

3 . Bij toepassing van de overeenkomstig lid 1 berekende rechten , wordt afgerond op de eerste decimaal door schrapping van de tweede decimaal .