Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, ARTIKEL 169

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, ARTIKEL 169

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, ARTIKEL 169

Publicatieblad Nr. L 302 van 15/11/1985 blz. 0074


++++

Artikel 169

1 . De oriëntatieprijzen die in Spanje gelden voor sardines uit de Atlantische Oceaan en voor ansjovis en de oriëntatieprijzen die in de Gemeenschap in haar huidige samenstelling gelden , worden aan elkaar aangepast overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 en 3 , waarbij de eerste aanpassing plaatsvindt op 1 maart 1986 .

2 . Wat sardines uit de Atlantische Oceaan betreft , worden de oriëntatieprijzen die enerzijds van toepassing zijn in Spanje en anderzijds in de Gemeenschap in haar huidige samenstelling in tien jaarlijkse etappes aangepast aan het peil van de oriëntatieprijs van sardines uit de Middellandse Zee op de grondslag van de prijzen van 1984 , achtereenvolgens met een tiende , een negende , een achtste , een zevende , een zesde , een vijfde , een kwart , een derde en de helft van het verschil tussen deze oriëntatieprijzen die voor elke aanpassing van toepassing waren ; de prijs die uit deze berekening voortvloeit , wordt naar evenredigheid gemoduleerd aan de hand van de eventuele aanpassing van de oriëntatieprijs voor het komende verkoopseizoen ; de gemeenschappelijke prijs wordt toegepast vanaf de datum van de tiende aanpassing .

3 . Wat ansjovis betreft , worden de oriëntatieprijzen die respectievelijk voor Spanje en de andere Lid-Staten van toepassing zijn , in vijf jaarlijkse etappes aangepast , respectievelijk met een vijfde , een kwart , een derde en de helft van het verschil tussen deze oriëntatieprijzen , met dien verstande dat deze aanpassing voor de helft op elk van deze prijzen wordt toegepast door een verhoging van de laagste prijs en een verlaging van de hoogste prijs ; de prijs die uit deze berekening voortvloeit , wordt naar evenredigheid gemoduleerd aan de hand van de eventuele aanpassing van de oriëntatieprijs voor het komende verkoopseizoen ; de gemeenschappelijke prijs wordt toegepast vanaf de datum van de vijfde aanpassing .