Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, ARTIKEL 287

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, ARTIKEL 287

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, ARTIKEL 287

Publicatieblad Nr. L 302 van 15/11/1985 blz. 0110


++++

Artikel 287

1 . In afwijking van artikel 240 , punt 3 , sub b ) , en artikel 284 , worden in het handelsverkeer tussen Portugal en derde landen de heffingen of andere belastingen bij invoer die worden toegepast in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid , niet verminderd met de compenserende bedragen die van toepassing zijn in het handelsverkeer met de Gemeenschap in haar huidige samenstelling .

2 . Met ingang van het begin van de tweede etappe wordt het verschil tussen de in artikel 279 bedoelde vaste elementen ter bescherming van de verwerkende industrie en die welke gebruikt worden bij de berekening van de belasting bij invoer uit derde landen , verlaagd volgens het ritme van artikel 286 , lid 3 .

Met ingang van 1 januari 1996 past de Portugese Republiek het vaste element ter bescherming van de verwerkende industrie toe dat wordt gebruikt bij de berekening van de belasting bij invoer uit derde landen voor produkten die onder de gemeenschappelijke marktordening in de sector granen en de sector rijst vallen .