Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, ARTIKEL 316

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, ARTIKEL 316

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, ARTIKEL 316

Publicatieblad Nr. L 302 van 15/11/1985 blz. 0118


++++

Artikel 316

In afwijking van artikel 272 , lid 1 , wordt de door de Gemeenschap in haar huidige samenstelling ten opzichte van Portugal toegepaste referentieprijs vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van Verordening ( EEG ) nr . 1035/72 zoals die op 31 december 1985 geldt .

Eventuele compenserende heffingen bij invoer van produkten uit Portugal welke voortvloeien uit de toepassing van Verordening ( EEG ) nr . 1035/72 worden verminderd met :

- 2 % in het eerste jaar ,

- 4 % in het tweede jaar ,

- 6 % in het derde jaar ,

- in voorkomend geval , 8 % in het vierde en het vijfde jaar ,

volgend op de datum van toetreding .