Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, ARTIKEL 335

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, ARTIKEL 335

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, ARTIKEL 335

Publicatieblad Nr. L 302 van 15/11/1985 blz. 0123


++++

Artikel 335

In afwijking van de communautaire regeling inzake het maximumgehalte aan zwaveldioxyde in wijn , mag de Portugese Republiek tijdens de eerste etappe op wijn die op haar grondgebied wordt geproduceerd , de grenswaarden toepassen die onder de voordien geldende nationale regeling werden toegepast .

De Portugese Republiek stelt evenwel passende maatregelen vast om het gehalte aan zwaveldioxyde tijdens de eerste etappe geleidelijk te verlagen tot de communautaire niveaus , ten einde deze niveaus te bereiken aan het begin van de tweede etappe .