Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, ARTIKEL 358

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, ARTIKEL 358

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, ARTIKEL 358

Publicatieblad Nr. L 302 van 15/11/1985 blz. 0129


++++

Artikel 358

1 . Onmiddellijk na de toetreding wordt voor de producenten van sardines uit de Gemeenschap in haar huidige samenstelling een stelsen van compenserende vergoedingen ingesteld in verband met de bijzondere regeling voor de aanpassing van de prijzen die voor deze vissoort geldt uit hoofde van artikel 356 .

2 . Voor het einde van de periode waarin de prijzen worden aangepast , besluit de Raad , op voorstel van de Commissie , met gekwalificeerde meerderheid van stemmen of , en , in voorkomend geval , in hoeverre het in dit artikel bedoelde stelsel moet worden verlengd .

3 . De Raad stelt , op voorstel van de Commissie , met gekwalificeerde meerderheid van stemmen voor 31 december 1985 de toepassingsbepalingen van dit artikel vast .