Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE I: LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 26 VAN DE TOETREDINGSAKTE

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE I: LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 26 VAN DE TOETREDINGSAKTE

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE I: LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 26 VAN DE TOETREDINGSAKTE

Publicatieblad Nr. L 302 van 15/11/1985 blz. 0161


++++

III . VERVOER

1 . Verordening ( EEG ) nr . 1191/69 van de Raad van 26 juni 1969 ( PB nr . L 156 van 28 . 6 . 1969 , blz . 1 ) , gewijzigd bij :

- Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van 27 . 3 . 1972 , blz . 14 ) ,

- Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ) .

In artikel 19 , lid 1 , wordt

na :

!***

ingevoegd :

" - Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles ( RENFE ) "

en na :

" - Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen ( NS ) "

ingevoegd :

" - Caminhos-de-Ferro Portugueses , EP ( CP ) " .

2 . Verordening ( EEG ) nr . 1192/69 van de Raad van 26 juni 1969 ( PB nr . L 156 van 28 . 6 . 1969 , blz . 8 ) , gewijzigd bij :

- Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van 27 . 3 . 1972 , blz . 14 ) ,

- Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ) .

In artikel 3 , lid 1 , wordt

na :

!***

ingevoegd :

" - Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles ( RENFE ) "

en na :

" - Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen ( NS ) "

ingevoegd :

" - Caminhos-de-Ferro Portugueses , EP ( CP ) " .

3 . Verordning ( EEG ) nr . 1108/70 van de Raad van 4 juni 1970 ( PB nr . L 130 van 15 . 6 . 1970 , blz . 4 ) , gewijzigd bij :

- Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van 27 . 3 . 1972 , blz . 14 ) ,

- Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ) ,

- Verordening ( EEG ) nr . 1384/79 van de Raad van 25 juni 1979 ( PB nr . L 167 van 5 . 7 . 1979 , blz . 1 ) ,

- Verordening ( EEG ) nr . 3021/81 van e Raad van 19 oktober 1981 ( PB nr . L 302 van 23 . 10 . 1981 , blz . 8 ) .

Bijlage II wordt als volgt aangevuld :

a ) Onder A.1 . " SPOORWEGEN - Hoofdnetten " , wordt ingevoegd :

- na de vermeldingen betreffende de Helleense Republiek :

" Koninkrijk Spanje

- Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles ( RENFE ) " ,

- na de vermeldingen betreffende het Koninkrijk der Nederlanden :

" Portugese Republiek

- Caminhos-de-Ferro Portugueses , EP ( CP ) " .

b ) Onder B . " LANDWEGEN " , wordt ingevoegd :

- na de vermeldingen betreffende de Helleense Republiek :

" Koninkrijk Spanje

1 . Autopistas

2 . Autovias

3 . Carreteras estatales

4 . Carreteras provinciales

5 . Carreteras municipales " ,

- na de vermeldingen betreffende het Koninkrijk der Nederlanden :

" Portugese Republiek

1 . Auto-estradas

2 . Estradas nacionais e regionais

3 . Vias municipais

4 . Vias florestais " .

4 . Verordening ( EEG ) nr . 1463/70 van de Raad van 20 juli 1970 ( PB nr . L 164 van 27 . 7 . 1970 , blz . 1 ) , gewijzigd bij :

- Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van 27 . 3 . 1972 , blz . 14 ) ,

- Verordening ( EEG ) nr . 1787/73 van de Raad van 25 juni 1973 ( PB nr . L 181 van 4 . 7 . 1973 , blz . 1 ) ,

- Verordening ( EEG ) nr . 2828/77 van de Raad van 12 december 1977 ( PB nr . L 334 van 24 . 12 . 1977 , blz . 5 ) ,

- Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ) .

In artikel 22 , lid 4 , wordt " 45 " vervangen door " 54 " .

In bijlage II , hoofdstuk I , punt 1 , worden de vermeldingen tussen haakjes aangevuld met de vermelding " 9 voor Spanje " die wordt ingevoegd na de desbetreffende vermelding voor België en met de vermelding " P voor Portugal " die wordt ingevoegd na de desbetreffende vermelding voor Luxemburg .

5 . Verordening ( EEG ) nr . 281/71 van de Commissie van 9 februari 1971 ( PB nr . L 33 van 10 . 2 . 1971 , blz . 11 ) , gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van 27 . 3 . 1972 , blz . 14 ) .

In de bijlage wordt toegevoegd :

" Portugese Republiek

- Douro , a jusante de ponte D . Luis da cidade do Porto

- Tejo , a jusante do Carregado

- Sado , a jusante do esteiro de Marateca

- Guadiana , a jusante do Pomarao " .

6 . Verordening ( EEG ) nr . 2778/72 van de Commissie van 20 december 1972 ( PB nr . L 292 van 29 . 12 . 1972 , blz . 22 ) , gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ) .

In artikel 1 wordt de tekst van verwijzing ( 1 ) als volgt gelezen :

" ( 1 ) België ( B ) , Denemarken ( DK ) , Duitsland ( D ) , Griekenland ( GR ) , Spanje ( E ) , Frankrijk ( F ) , Ierland ( IRL ) , Italië ( I ) , Luxemburg ( L ) , Nederland ( NL ) , Portugal ( P ) , Verenigd Koninkrijk ( GB ) . " .

7 . Verordening ( EEG ) nr . 2830/77 van de Raad van 12 december 1977 ( PB nr . L 334 van 24 . 12 . 1977 , blz . 13 ) , gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ) .

In artikel 2 wordt

na :

!***

ingevoegd :

" - Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles ( RENFE ) "

en na :

" - Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen ( NS ) "

ingevoegd :

" - Caminhos-de-Ferro Portugueses , EP ( CP ) " .

8 . Verordening ( EEG ) nr . 2183/78 van de Raad van 19 september 1978 ( PB nr . L 258 van 21 . 9 . 1978 , blz . 1 ) , gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ) .

In artikel 2 wordt

na :

!***

ingevoegd :

" - Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles ( RENFE ) "

en na :

" - Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen ( NS ) "

ingevoegd :

" - Caminhos-de-Ferro Portugueses , EP ( CP ) " .

9 . Richtlijn 65/269/EEG van de Raad van 13 mei 1965 ( PB nr . 88 van 24 . 5 . 1965 , blz . 1469/65 ) , gewijzigd bij :

- Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van 27 . 3 . 1972 , blz . 14 ) ,

- Richtlijn 73/169/EEG van de Raad van 25 juni 1973 ( PB nr . L 181 van 4 . 7 . 1973 , blz . 20 ) ,

- Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ) ,

- Richtlijn 83/572/EEG van de Raad van 26 oktober 1983 ( PB nr . L 332 van 28 . 11 . 1983 , blz . 33 ) .

In de bijlage wordt in elk van de modellen van vergunning " zeven " vervangen door " negen " .

10 . Richtlijn 75/130/EEG van de Raad van 17 februari 1975 ( PB nr . L 48 van 22 . 2 . 1975 , blz . 31 ) , gewijzigd bij :

- Richtlijn 79/5/EEG van de Raad van 19 december 1978 ( PB nr . L 5 van 9 . 1 . 1979 , blz . 33 ) ,

- Richtlijn 82/3/EEG van de Raad van 21 december 1981 ( PB nr . L 5 van 9 . 1 . 1982 , blz . 12 ) ,

- Richtlijn 82/603/EEG van de Raad van 28 juli 1982 ( PB nr . L 247 van 23 . 8 . 1982 , blz . 6 ) .

In artikel 8 , lid 3 , wordt na de vermelding betreffende Nederland ingevoegd :

" - Portugal :

a ) Imposto de camionagem ,

b ) Imposto de circulaçao ; " ;

11 . Beschikking 75/327/EEG van de Raad van 20 mei 1975 ( PB nr . L 152 van 12 . 6 . 1975 , blz . 3 ) , gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ) .

In artikel 1 , lid 1 , wordt

na :

!***

ingevoegd :

" - Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles ( RENFE ) "

en na :

" - Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen ( NS ) "

ingevoegd :

" - Caminhos-de-Ferro Portugueses , EP ( CP ) " .

12 . Beschikking 77/527/EEG van de Commissie van 29 juli 1977 ( PB nr . L 209 van 17 . 8 . 1977 , blz . 29 ) .

De titel van de bijlage wordt aangevuld met :

" ANEXO

Lista de vias navegables maritimas de conformidad con el apartado 6 del articulo 3 de la Directiva 76/135/EEG

ANEXO

Lista das vias navegaveis de caracter maritimo nos termos do n . * 6 do artigo 3 . * da Directiva 76/135/EEG " .

13 . Richtlijn 78/546/EEG van de Raad van 12 juni 1978 ( PB nr . L 168 van 26 . 6 . 1978 , blz . 29 ) , gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ) .

In bijlage II wordt na de vermeldingen betreffende Griekenland toegevoegd :

" Spanje

Andalucia

Aragon

Principado de Asturias

Comunidad Autonoma de las Islas Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y Leon

Cataluna

Extremadura

Galicia

Comunidad de Madrid

Region de Murcia

Comunidad Foral de Navarra

Pais Vasco

La Rioja

Comunidad Valenciana

Ceuta

Melilla "

en na de vermeldingen betreffende Nederland :

" Portugal

Norte

Centro

Lisboa e vale do Tejo

Alentejo

Algarve

Açores

Madeira " .

In bijlage III :

- wordt " Spanje " ingevoegd na " Griekenland " en " Portugal " na " Nederland " ,

- worden " Spanje " en " Portugal " in de lijst van derde landen geschrapt .

14 . Richtlijn 80/1119/EEG van de Raad van 17 november 1980 ( PB nr . L 339 van 15 . 12 . 1980 , blz . 30 ) .

In bijlage II wordt na de nomenclatuur betreffende Duitsland toegevoegd :

" Spanje

Andalucia

Aragon

Principado de Asturias

Comunidad Autonoma de las Islas Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y Leon

Cataluna

Extremadura

Galicia

Comunidad de Madrid

Region de Murcia

Comunidad Foral de Navarra

Pais Vasco

La Rioja

Comunidad Valenciana

Ceuta

Melilla "

en na de nomenclatuur betreffende Nederland :

" Portugal

Norte

Centro

Lisboa e vale do Tejo

Alentejo

Algarve " .

In bijlage III wordt de lijst van landen als volgt gewijzigd :

- Deel I wordt vervangen door :

" I Landen van de Europese Gemeenschappen

01 . België

02 . Denemarken

03 . Bondsrepubliek Duitsland

04 . Griekenland

05 . Spanje

06 . Frankrijk

07 . Ierland

08 . Italië

09 . Luxemburg

10 . Nederland

11 . Portugal

12 . Verenigd Koninkrijk " .

- De nummers 11 tot en met 23 worden 13 tot en met 25 .

In bijlage IV wordt " EUR-10 " in de tabellen 7 a ) , 7 b ) , 8 a ) en 8 b ) vervangen door " EUR-12 " .

In bijlage IV wordt in de linkerkolom van de tabellen 10 a ) en 10 b ) " EUR-10 " vervangen door " EUR-12 " en worden " Spanje " en " Portugal " toegevoegd .

15 . Richtlijn 80/1177/EEG van de Raad van 4 december 1980 ( PB nr . L 350 van 23 . 12 . 1980 , blz . 23 ) .

In artikel 1 , lid 2 , sub a ) , wordt toegevoegd :

" RENFE : Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles , Spanje CP : Caminhos-de-Ferro Portugueses , Portugal . " .

In bijlage II wordt na de vermeldingen betreffende Griekenland ingevoegd :

" Spanje

Andalucia

Aragon

Principado de Asturias

Comunidad Autonoma de las Islas Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y Leon

Cataluna

Extremadura

Galicia

Comunidad de Madrid

Region de Murcia

Comunidad Foral de Navarra

Pais Vasco

La Rioja

Comunidad Valenciana

Ceuta

Melilla "

en na de vermeldingen betreffende Nederland :

" Portugal

Norte

Centro

Lisboa e vale do Tejo

Alentejo

Algarve " .

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd :

- Deel I wordt als volgt gelezen :

" I . Europese Gemeenschappen

01 . België

02 . Denemarken

03 . Bondsrepubliek Duitsland

04 . Griekenland

05 . Spanje

06 . Frankrijk

07 . Ierland

08 . Italië

09 . Luxemburg

10 . Nederland

11 . Portugal

12 . Verenigd Koninkrijk " .

- In deel II worden de nummers 11 tot en met 14 vervangen door 13 tot en met 16 ; de huidige vermeldingen " 15 Spanje " en " 16 Portugal " worden geschrapt .

16 . Eerste Richtlijn 80/1263/EEG van de Raad van 4 december 1980 ( PB nr . L 375 van 31 . 12 . 1980 , blz . 1 ) .

In bijlage I wordt de titel van het communautaire model van het rijbewijs aangevuld met " Permiso de Conduccion " en " Carta de Conduçao " .

17 . Beschikking 82/529/EEG van de Raad van 19 juli 1982 ( PB nr . L 234 van 9 . 8 . 1982 , blz . 5 ) .

In artikel 1 , lid 1 , wordt :

" - Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles ( RENFE ) "

ingevoegd na :

!***

en wordt :

" - Caminhos-de-Ferro Portugueses , EP ( CP ) "

ingevoegd na :

" - Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen ( NS ) " .

18 . Richtlijn 83/416/EEG van de Raad van 25 juli 1983 ( PB nr . L 237 van 26 . 8 . 1983 , blz . 19 ) .

In bijlage A wordt :

" Spanje

Palma de Mallorca * 1 *

Madrid/Barajas * 1 *

Malaga * 1 *

Las Palmas * 1 *

Tenerife/Sur * 2 *

Barcelona * 2 *

Ibiza * 2 *

Alicante * 2 *

Gerona * 2 " *

toegevoegd na de vermeldingen betreffende Griekenland .

19 . Beschikking 83/418/EEG van de Raad van 25 juli 1983 ( PB nr . L 237 van 26 . 8 . 1983 , blz . 32 ) .

In artikel 1 , lid 1 , wordt na :

!***

ingevoegd :

" - Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles ( RENFE ) "

en na :

" - Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen ( NS ) "

" - Caminhos-de-Ferro Portugueses , EP ( CP ) " .