Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE I: LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 26 VAN DE TOETREDINGSAKTE

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE I: LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 26 VAN DE TOETREDINGSAKTE

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE I: LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 26 VAN DE TOETREDINGSAKTE

Publicatieblad Nr. L 302 van 15/11/1985 blz. 0218


++++

E

Handel en distributie

Besluit 81/428/EEG van de Commissie van 20 mei 1981 ( PB nr . L 165 van 23 . 6 . 1981 , blz . 24 ) .

In artikel 3 , eerste alinea , wordt " 42 " vervangen door " 50 " .

In artikel 3 , tweede alinea , wordt " 22 " vervangen door " 26 " .

In artikel 7 , eerste alinea , wordt " tien " vervangen door " twaalf " .