Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE I: LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 26 VAN DE TOETREDINGSAKTE

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE I: LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 26 VAN DE TOETREDINGSAKTE

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE I: LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 26 VAN DE TOETREDINGSAKTE

Publicatieblad Nr. L 302 van 15/11/1985 blz. 0233


++++

d ) Op basis van groenten en fruit verwerkte produkten

Verordening ( EEG ) nr . 516/77 van de Raad van 14 maart 1977 ( PB nr . L 73 van 21 . 3 . 1977 , blz . 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 988/84 van de Raad van 31 maart 1984 ( PB nr . L 103 van 16 . 4 . 1984 , blz . 11 ) .

In artikel 3 ter , lid 2 , artikel 3 quinquies , lid 2 , artikel 4 , lid 1 , en in bijlage I bis , sub a ) , worden de woorden " krenten en rozijnen " vervangen door : " sultanine krenten en rozijnen " .

Aan artikel 4 , lid 1 , wordt de volgende alinea toegevoegd :

" De Spaanse en Portugese opslagbureaus kopen slechts de produkten die zijn verkregen vanaf het verkoopseizoen 1986/1987 . " .