Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE VII: LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 53 VAN DE TOETREDINGSAKTE

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE VII: LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 53 VAN DE TOETREDINGSAKTE

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE VII: LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 53 VAN DE TOETREDINGSAKTE

Publicatieblad Nr. L 302 van 15/11/1985 blz. 0259


++++

BIJLAGE VII

Lijst bedoeld in artikel 53 van de Toetredingsakte

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving * Peil van de Spaanse basisrechten bij invoer uit de Gemeenschap in haar huidige samenstelling *

19.02 * Moutextract ; meel - , gries - , griesmeel - , zetmeel - en moutextractpreparaten voor kindervoeding , voor dieetvoeding of voor keukengebruik , zonder cacao of met minder dan 50 gewichtspercenten cacao : * *

* A . Moutextract * 19,5 % *

* B . andere * 17,3 % ( min . 2,87 pta/kg ) *

19.03 * Deegwaren * 18,1 % *

19.04 * Tapioca en sago , alsmede soortgelijke produkten uit aardappelzetmeel of uit ander zetmeel : * *

* - van yucca of van maniok * 19,2 % *

* - andere : * *

* - van aardappelzetmeel * 11,4 % *

* - andere * 14,3 % *

19.05 * Graanpreparaten vervaardigd door poffen of door roosteren ( gepofte rijst , cornflakes en dergelijke ) * 16,8 % *

19.07 * Brood , scheepsbeschuit en andere gewone bakkerswaren , waaraan geen suiker , honig , eieren , vetstoffen , kaas of vruchten zijn toegevoegd ; ouwel in bladen , hosties , ouwels voor geneesmiddelen , plakouwels en dergelijke produkten , van meel of van zetmeel * 6,1 % *

19.08 * Banketbakkerswerk , gebak en biscuits , ook indien deze produkten ( ongeacht in welke verhouding ) cacao bevatten : * *

* A . Ontbijtkoek * 10 % *

* B . ander : * *

* I . geen of minder dan 5 gewichtspercenten zetmeel bevattend , met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) : * *

* a ) van minder dan 70 gewichtspercenten : * *

* - zonder suiker of cacao * 8,7 % *

* - ander * 10 % *

* b ) van 70 of meer gewichtspercenten * 10 % *

* II . met een zetmeelgehalte van 5 of meer , doch minder dan 32 gewichtspercenten : * *

* a ) geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan 5 gewichtspercenten : * *

* - zonder suiker of cacao * 8,7 % *

* - ander * 10 % *

* b ) met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 5 of meer , doch minder dan 30 gewichtspercenten * 10 % *

* c ) met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 30 of meer , doch minder dan 40 gewichtspercenten * 10 % *

* d ) met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 40 of meer gewichtspercenten * 10 % *

* III . met een zetmeelgehalte van 32 of meer , doch minder dan 50 gewichtspercenten : * *

* a ) geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan 5 gewichtspercenten : * *

* 1 . geen of minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen bevattend : * *

* - zonder suiker of cacao * 8,7 % *

* - ander * 10 % *

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving * Peil van de Spaanse basisrechten bij invoer uit de Gemeenschap in haar huidige samenstelling *

19.08 ( vervolg ) * B . III . a ) 2 . ander : * *

* - zonder suiker of cacao * 8,7 % *

* - ander * 10 % *

* b ) met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 5 of meer , doch minder dan 20 gewichtspercenten * 10 % *

* c ) met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 20 of meer gewichtspercenten * 10 % *

* IV . met een zetmeelgehalte van 50 of meer , doch minder dan 65 gewichtspercenten : * *

* a ) geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan 5 gewichtspercenten : * *

* 1 . geen of minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen bevattend : * *

* - zonder suiker of cacao * 8,7 % *

* - ander * 10 % *

* 2 . ander : * *

* - zonder suiker of cacao * 8,7 % *

* - ander * 10 % *

* b ) met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 5 of meer gewichtspercenten * 10 % *

* V . met een zetmeelgehalte van 65 of meer gewichtspercenten : * *

* a ) geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan 5 gewichtspercenten : * *

* - zonder suiker of cacao * 8,7 % *

* - ander * 10 % *

* b ) ander * 10 % *

21.07 * Produkten voor menselijke consumptie , elders genoemd noch elders onder begrepen : * *

* A . Granen , in korrels , in de aar of in de kolf , voorgekookt of anderszins bereid * 16,8 % *

* B . niet gevulde deegwaren , gekookt og gebakken ; gevulde deegwaren * 16,8 % *

* C . Consumptie-ijs * 16,8 % *

* D . Yoghurtpreparaten ; melkpreparaten in poedervorm voor kindervoeding , voor dieetvoeding of voor keukengebruik * 16,8 % *

* E . Preparaten " fondues " genaamd * 16,8 % *

* G . andere : * *

* I . geen of minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen bevattend : * *

* a ) geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan 5 gewichtspercenten : * *

* 1 . geen of minder dan 5 gewichtspercenten zetmeel bevattend : * *

* - samengestelde niet-alcoholische preparaten ( zogenaamde geconcentreerde extracten ) voor de vervaardiging van dranken * 9,8 % *

* - Mengsel van planten voor de vervaardiging van dranken * 1,3 % *

* - Hydrolysats en eiwitconcentraten * 0,4 % *

* - getextureerde eiwitten * 0,7 % *

* - andere * 16,8 % *

* 2 . met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten * 16,8 % *

* b ) met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 5 of meer , doch minder dan 15 gewichtspercenten * 16,8 % *

* c ) met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 15 of meer , doch minder dan 30 gewichtspercenten * 16,8 % *

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving * Peil van de Spaanse basisrechten bij invoer uit de Gemeenschap in haar huidige samenstelling *

21.07 ( vervolg ) * G . I . d ) met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 30 of meer , doch minder dan 50 gewichtspercenten * 16,8 % *

* e ) met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 50 of meer , doch minder dan 85 gewichtspercenten * 16,8 % *

* f ) met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 85 of meer gewichtspercenten * 16,8 % *

* II . met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 1,5 of meer , doch minder dan 6 gewichtspercenten * 16,8 % *

* III . met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 6 of meer , doch minder dan 12 gewichtspercenten * 16,8 % *

* IV . met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 12 of meer , doch minder dan 18 gewichtspercenten * 16,8 % *

* V . met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 18 of meer , doch minder dan 26 gewichtspercenten * 16,8 % *

* VI . met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 26 of meer , doch minder dan 45 gewichtspercenten * 16,8 % *

* VII . met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 45 of meer , doch minder dan 65 gewichtspercenten * 16,8 % *

* VIII . met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 65 of meer doch minder dan 85 gewichtspercenten * 16,8 % *

* IX . met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 85 of meer gewichtspercenten * 16,8 %