Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP # DERDE DEEL : HET BELEID VAN DE GEMEENSCHAP # TITEL I : HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN # HOOEDSTUK 1 : DE DOUANE-UNIE # EERSTE AFDELING : AFSCHAFFING VAN DE DOUANERECHTEN TUSSEN DE LID- STATEN # ARTIKEL 12

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP # DERDE DEEL : HET BELEID VAN DE GEMEENSCHAP # TITEL I : HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN # HOOEDSTUK 1 : DE DOUANE-UNIE # EERSTE AFDELING : AFSCHAFFING VAN DE DOUANERECHTEN TUSSEN DE LID- STATEN # ARTIKEL 12

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP - DERDE DEEL : HET BELEID VAN DE GEMEENSCHAP - TITEL I : HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN - HOOEDSTUK 1 : DE DOUANE-UNIE - EERSTE AFDELING : AFSCHAFFING VAN DE DOUANERECHTEN TUSSEN DE LID- STATEN - ARTIKEL 12 /* GECODIFICEERDE VERSIE VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP */

Publicatieblad Nr. C 224 van 31/08/1992 blz. 0012


Artikel 12

De Lid-Staten onthouden zich ervan onderling nieuwe in- en uitvoerrechten of heffingen van gelijke werking in te voeren en de rechten en heffingen te verhogen welke zij in hun onderlinge handelsbetrekkingen toepassen.