Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP # TITEL XIV - ECONOMISCHE EN SOCIALE SAMENHANG # ARTIKEL 130C

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP # TITEL XIV - ECONOMISCHE EN SOCIALE SAMENHANG # ARTIKEL 130C

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP - TITEL XIV - ECONOMISCHE EN SOCIALE SAMENHANG - ARTIKEL 130C /* GECODIFICEERDE VERSIE VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP */

Publicatieblad Nr. C 224 van 31/08/1992 blz. 0050


Artikel 130 C

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het ongedaan maken van de belangrijkste regionale onevenwichtigheden in de Gemeenschap door deel te nemen aan de ontwikkeling en de structurele aanpassing van regio's met een ontwikkelingsachterstand en aan de omschakeling van industriegebieden met afnemende economische activiteit.