Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP # VIJFDE DEEL: DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP # TITEL I : BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN # HOOFDSTUK 1 : DE INSTELLINGEN # TWEEDE AFDELING: DE RAAD # ARTIKEL 149 (GESCHRAPT)

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP # VIJFDE DEEL: DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP # TITEL I : BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN # HOOFDSTUK 1 : DE INSTELLINGEN # TWEEDE AFDELING: DE RAAD # ARTIKEL 149 (GESCHRAPT)

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP - VIJFDE DEEL: DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP - TITEL I : BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN - HOOFDSTUK 1 : DE INSTELLINGEN - TWEEDE AFDELING: DE RAAD - ARTIKEL 149 (GESCHRAPT) /* GECODIFICEERDE VERSIE VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP */

Publicatieblad Nr. C 224 van 31/08/1992 blz. 0058


Artikel 149

(geschrapt)