Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP # VIJFDE DEEL: DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP # TITEL II : FINANCIELE BEPALINGEN # ARTIKEL 201A

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP # VIJFDE DEEL: DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP # TITEL II : FINANCIELE BEPALINGEN # ARTIKEL 201A

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP - VIJFDE DEEL: DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP - TITEL II : FINANCIELE BEPALINGEN - ARTIKEL 201A /* GECODIFICEERDE VERSIE VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP */

Publicatieblad Nr. C 224 van 31/08/1992 blz. 0070


Artikel 201 A

Ten einde de begrotingsdiscipline te verzekeren, doet de Commissie geen voorstellen voor communautaire handelingen, brengt zij geen wijzigingen in haar voorstellen aan en neemt zij geen uitvoeringsmaatregelen aan die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de begroting, zonder de verzekering te geven dat die voorstellen of maatregelen gefinancierd kunnen worden binnen de grenzen van de eigen middelen van de Gemeenschap die voortvloeien uit de door de Raad krachtens artikel 201 vastgestelde bepalingen.