Home

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - TWEEDE DEEL : AANPASSING DER VERDRAGEN - TITEL I : INSTITUTIONELE BEPALINGEN - HOOFDSTUK 5 : De Rekenkamer - Artikel 22

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - TWEEDE DEEL : AANPASSING DER VERDRAGEN - TITEL I : INSTITUTIONELE BEPALINGEN - HOOFDSTUK 5 : De Rekenkamer - Artikel 22

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - TWEEDE DEEL : AANPASSING DER VERDRAGEN - TITEL I : INSTITUTIONELE BEPALINGEN - HOOFDSTUK 5 : De Rekenkamer - Artikel 22

Publicatieblad Nr. C 241 van 29/08/1994 blz. 0025


HOOFDSTUK 5 De Rekenkamer

Artikel 22

Artikel 45 ter, lid 1, van het EGKS-Verdrag, artikel 186 ter, lid 1, van het EG-Verdrag en artikel 160 ter, lid 1, van het Euratom-Verdrag worden vervangen door:

"1. De Rekenkamer bestaat uit 16 leden.".