Home

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - VIERDE DEEL : OVERGANGSMAATREGELEN - TITEL VII : ANDERE BEPALINGEN - Artikel 153

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - VIERDE DEEL : OVERGANGSMAATREGELEN - TITEL VII : ANDERE BEPALINGEN - Artikel 153

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - VIERDE DEEL : OVERGANGSMAATREGELEN - TITEL VII : ANDERE BEPALINGEN - Artikel 153

Publicatieblad Nr. C 241 van 29/08/1994 blz. 0048


Artikel 153

Teneinde de goede werking van de interne markt niet te verstoren mag de tenuitvoerlegging van de nationale voorschriften van de nieuwe Lid-Staten gedurende de in deze Akte bedoelde overgangsperioden niet leiden tot grenscontroles tussen de Lid-Staten.