Home

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, BIJLAGE I - Lijst als bedoeld in artikel 29 van het Toetredingsverdrag - VI. VERVOER - A. BINNENLANDS VERVOER

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, BIJLAGE I - Lijst als bedoeld in artikel 29 van het Toetredingsverdrag - VI. VERVOER - A. BINNENLANDS VERVOER

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, BIJLAGE I - Lijst als bedoeld in artikel 29 van het Toetredingsverdrag - VI. VERVOER - A. BINNENLANDS VERVOER

Publicatieblad Nr. C 241 van 29/08/1994 blz. 0165


VI. VERVOER

A. BINNENLANDS VERVOER

1. 370 R 1108: Verordening (EEG) nr. 1108/70 van de Raad van 4 juni 1970 betreffende de invoering van een boekhouding van de uitgaven voor de wegen voor het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren (PB nr. L 130 van 15. 6. 1970, blz. 4), als gewijzigd bij:

- 370 R 2598: Verordening (EEG) nr. 2598/70 van de Commissie van 18 december 1970 (PB nr. L 278 van 23.12.1970, blz. 1)

- 371 R 0281: Verordening (EEG) nr. 281/71 van de Commissie van 9 februari 1971 (PB nr. L 33 van 10.2.1971, blz. 11)

- 172 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen - Toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord Ierland (PB nr. L 73 van 27.3.1972, blz. 14)

- 179 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen - Toetreding tot de Europese Gemeenschappen van de Helleense Republiek (PB nr. L 291 van 19.11.1979, blz. 17)

- 379 R 1384: Verordening (EEG) nr. 1384/79 van 25 juni 1979 (PB nr. L 167 van 5.7.1979, blz. 1)

- 381 R 3021: Verordening (EEG) nr. 3021/81 van 19 oktober 1981 (PB nr. L 302 van 23.10.1981, blz. 8)

- 185 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen - Toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB nr. L 302 van 15.11.1985, blz. 23)

- 390 R 3572: Verordening (EEG) nr. 3572/90 van 4 december 1990 (PB nr. L 353 van 17.12.1990, blz. 12).

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a) Onder "A.1. SPOORWEGEN - Hoofdnetten" wordt ingevoegd:

"Republiek Oostenrijk

- OEsterreichische Bundesbahnen (OEBB)"

"Koninkrijk Noorwegen

- Norges Statsbaner (NSB)"

"Republiek Finland

- Valtionrautatiet/Statsjaernvaegarna (VR)"

"Koninkrijk Zweden

- Statens jaernvaegar (SJ)".

b) Onder "A.2. SPOORWEGEN - Netten voor het openbaar vervoer en aangesloten op het hoofdnet (met uitzondering van stadsnetten)" wordt ingevoegd:

"Koninkrijk Noorwegen

Norges Statsbaner (NSB)

Republiek Finland

Valtionrautatiet/Statsjaernvaegarna (VR)

Koninkrijk Zweden

Inlandsbanen Aktiebolag (IBAB)

Malmoe-Limhamns-Jaernvaeg (MLJ)

Vaexjoe-Hultsfred-Vaesterviks Jaernvaeg (VHVJ)

Johannesberg-Ljungaverks Jaernvaeg (JLJ)".

c) Onder "B. LANDWEGEN" wordt ingevoegd:

"Republiek Oostenrijk

1. Bundesautobahnen

2. Bundesstrassen

3. Landesstrassen

4. Gemeindestrassen"

"Koninkrijk Noorwegen

1. Riksveger

2. Fylkesveger

3. Kommunale veger"

"Republiek Finland

1. Paeaetiet/Huvudvaegar

2. Muut maantiet/OEvriga landsvaegar

3. Paikallistiet/Bygdevaegar

4. Kadut ja kaavatiet/Gator och planlagda vaegar"

"Koninkrijk Zweden

1. Motorvaegar

2. Motortrafikleder

3. OEvriga vaegar".

2. 371 R 0281: Verordening (EEG) nr. 281/71 van de Commissie van 9 februari 1971 tot vaststelling van de lijst van waterwegen van maritieme aard, bedoeld in artikel 3, sub e), van Verordening (EEG) nr. 1108/70 van de Raad van 4 juni 1970 (PB nr. L 33 van 10.2.1971, blz. 11), gewijzigd bij:

- 172 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen - Toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord Ierland (PB nr. L 73 van 27.3.1972, blz. 14)

- 185 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen - Toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Repbuliek (PB nr. L 302 van 15.11.1985, blz. 23).

Aan de bijlage wordt toegevoegd:

"Finland

- Saimaan kanava/Saima kanal

- Saimaan vesistoe/Saimens vattendrag

Zweden

- Trollhaette kanal und Goeta aelv

- Vaenern-meer

- Soedertaelje kanal

- Maelaren-meer".

3. 385 R 3821: Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (PB nr. L 370 van 31.12.1985, blz. 8), gewijzigd bij:

- 390 R 3314: Verordening (EEG) nr. 3314/90 van de Commissie van 16 november 1990 (PB nr. L 318 van 17.11.1990, blz. 20)

- 390 R 3572: Verordening (EEG) nr. 3572/90 van de Raad van 4 december 1990 (PB nr. L 353 van 17.12.1990, blz. 12)

- 392 R 3688: Verordening (EEG) nr. 3688/92 van de Commissie van 21 december 1992 (PB nr. L 374 van 22.12.1992, blz. 12).

In bijlage II wordt in de leden onder het eerste streepje van punt 1 ingevoegd:

"Oostenrijk 12"

"Finland 17"

"Noorwegen 16"

"Zweden 5".

4. 391 L 0439: Richtlijn 91/439/EEG van de Raad van 29 juli 1991 betreffende het rijbewijs (PB nr. L 237 van 24.8.1991, blz. 1), als gerectificeerd bij PB nr. L 310 van 12.11.1991, blz. 16.

a) Punt 2, derde streepje van bijlage I wordt vervangen door:

"- het onderscheidingsteken van de Lid-Staat die her rijbewijs fgeeft; dit luidt als volgt:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

"

b) Punt 3, tweede alinea van bijlage I wordt vervangen door:

"Indien een Lid-Staat deze vermeldingen in een andere nationale taal dan een van de officiële talen van Europese Gemeenschappen (Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands, Noors, Portugees, Spaans, Zweeds) wenst te stellen, moet hij het rijbewijs opstellen in twee talen waaronder één van de bovengenoemde talen, onverminderd de overige bepalingen van deze bijlage.".

5. 392 L 0106: Richtlijn 92/106/EEG van de Raad van 7 december 1992 houdende vaststelling van de gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vorm van openbaar vervoer van goederen tussen de Lid-Staten (PB nr. L 368 van 17.12.1992, blz.. 38)

In artikel 6, lid 3, wordt ingevoegd:

"- Oosterijk:

Strassenverkehrsbeitrag"

"- Finland:

varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt;"

"- Noorwegen:

vektaarsavgift;"

"- Zweden:

fordonsskatt;"

6. 392 L 0881: Verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad van 26 maart 1992 betreffende de toegang tot de markt van het goederenvervoer over de weg in de Gemeenschap van of naar het grondgebied van een Lid-Staat of over het grondgebied van een of meer Lid-Staten (PB nr. L 95 van 9.4.1992, blz. 1)

In bijlag I, voetnoot 1, wordt ingevoegd:

"(A) Oostenrijk", "(FIN) Finland", "(N) Noorwegen", "(S) Zweden".

7. 392 R 1839: Verordening (EEG) nr. 1839/92 van de Commissie van 1 Juli 1992 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 684/92 van de Raad wat de documenten voor het internationaal vervoer van personen betreft (PB nr. L 187 van 7.7.1992, blz. 5):

- 393 R 2944: Verordening (EEG) nr. 2944/93 van 25 oktober 1993 (PB nr. L 266 van 27.10.1993, blz. 2).

In bijlage IA, voetnoot 1, bijlage IV, eerste voetnoot 1 en bijlage V, voetnoot 1, wordt ingevoegd:

"(A) Oostenrijk", "(FIN) Finland", "(N) Noorwegen", "(S) Zweden".

8. 392 R 2454: Verordening (EEG) nr. 2454/92 van de Raad van 23 juli 1992 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder vervorersondernemers worden toegelaten tot binnenlands personenvervoer over de weg in een Lid-Staat war zij niet gevestigd zijn (PB nr. L 251 van 29.8.1992, blz. 1)

In voetnoot 1 van bijlage I, bijlage II en bijlage III wordt ingevoegd:

"A (Oostenrijk)", "FIN (Finland)", "N (Noorwegen)", "S (Zweden)".

9. 393 L 0089: Richtlijn nr. 93/89/EEG van 25 oktober 1993 betreffende toepassing door de Lid-Staten van de belastingen op sommige voor het goederenvervoer over de weg gebruikte voertuigen en van de voor het gebruik von sommige infrastructuurvoorzieningen geheven tolgelden en gebruiksrechten (PB nr. L 279 van 12.11.1993, blz. 32)

In artikel 3, lid 1, wordt ingevoegd:

"Austria

Kraftfahrzeugsteuer"

"Finland

varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt"

"Norway

vektaarsavgift"

"Sweden

fordonsskatt".