Home

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, BIJLAGE I - Lijst als bedoeld in artikel 29 van het Toetredingsverdrag - VI. VERVOER - B. VERVOER PER SPOOR

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, BIJLAGE I - Lijst als bedoeld in artikel 29 van het Toetredingsverdrag - VI. VERVOER - B. VERVOER PER SPOOR

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, BIJLAGE I - Lijst als bedoeld in artikel 29 van het Toetredingsverdrag - VI. VERVOER - B. VERVOER PER SPOOR

Publicatieblad Nr. C 241 van 29/08/1994 blz. 0167


B. VERVOER PER SPOOR

1. 369 R 1192: Verordening (EEG) nr. 1192/69 van de Raad van 26 juni 1969 betreffende de gemeenschappelijke regels voor de normalisatie van de rekeningstelsels van de spoorwegondernemingen (PB nr. L 156 van 28.6.1969, blz. 8), gewijzigd bij:

- 172 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen - Toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord Ierland (PB nr. L 73 van 27.3.1972, blz. 14)

- 179 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen - Toetreding tot de Europese Gemeenschappen van de Helleense Republiek (PB nr. L 291 van 19.11.1979, blz. 17)

- 185 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen - Toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB nr. L 302 van 15.11.1985, blz. 23)

- 390 R 3572: Verordening (EEG) nr. 3572/90 van de Raad van 4 december 1990 (PB nr. L 353 van 17.12.1990, blz. 12).

In artikel 3 wordt ingevoegd:

"- OEsterreichische Bundesbahnen (OEBB)"

"- Norges Statsbaner (NSB)"

"- Valtionrautatiet/Statsjaernvaegarna (VR)"

"- Statens jaernvaegar (SJ)".

2. 377 R 2830: Verordening (EEG) nr. 2830/77 van de Raad van 12 december 1977 betreffende de maatregelen die nodig zijn om de boekhoudingen en de jaarrekeningen van de spoorwegondernemingen onderling vergelijkbaar te maken (PB nr. L 334 van 24.12.1977, blz. 13), gewijzigd bij:

- 179 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen - Toetreding tot de Europese Gemeenschappen van de Helleense Republiek (PB nr. L 291 van 19.11.1979, blz. 17)

- 185 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen - Toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB nr. L 302 van 15.11.1985, blz. 23)

- 390 R 3572: Verordening (EEG) nr. 3572/90 van de Raad van 4 december 1990 (PB nr. L 353 van 17.12.1990, blz. 12).

In artikel 2 wordt ingevoegd:

"- OEsterreichische Bundesbahnen (OEBB)"

"- Norges Statsbaner (NSB)"

"- Valtionrautatiet/Statsjaernvaegarna (VR)"

"- Statens jaernvaegar (SJ)".

3. 378 R 2183: Verordening (EEG) nr. 2183/78 van de Raad van 19 september 1978 betreffende de vaststelling van uniforme beginselen voor de kostenberekening van de spoorwegondernemingen (PB nr. L 258 van 21.9.1978, blz. 1), gewijzigd bij:

- 179 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen - Toetreding tot de Europese Gemeenschappen van de Helleense Republiek (PB nr. L 291 van 19.11.1979, blz. 17)

- 185 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen - Toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB nr. L 302 van 15.11.1985, blz. 23)

- 390 R 3572: Verordening (EEG) nr. 3572/90 van de Raad van 4 december 1990 (PB nr. L 353 van 17.12.1990, blz. 12).

In artikel 2 wordt ingevoegd:

"- OEsterreichische Bundesbahnen (OEBB)"

"- Norges Statsbaner (NSB)"

"- Valtionrautatiet/Statsjaernvaegarna (VR)"

"- Statens jaernvaegar (SJ)".

4. 382 D 0529: Beschikking 82/529/EEG van de Raad van 19 juli 1982 betreffende de prijsvorming in het internationale goederenvervoer per spoor (PB nr. L 234 van 9.8.1982, blz. 5), gewijzigd bij:

- 185 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen - Toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB nr. L 302 van 15.11.1985, blz. 23)

- 390 R 3572: Verordening (EEG) nr. 3572/90 van de Raad van 4 december 1990 (PB nr. L 353 van 17.12.1990, blz. 12).

In artikel 1 wordt ingevoegd:

"- OEsterreichische Bundesbahnen (OEBB)"

"- Norges Statsbaner (NSB)"

"- Valtionrautatiet/Statsjaernvaegarna (VR)"

"- Statens jaernvaegar (SJ)".

5. 383 D 0418: Beschikking 83/418/EEG van de Raad van 25 juli 1983 inzake de commerciële autonomie van de spoorwegen bij het beheer van hun internationale reizigers- en bagagevervoer (PB nr. L 237 van 26.8.1983, pag. 32), gewijzigd bij:

- 185 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen - Toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB nr. L 302 van 15.11.1985, blz. 23)

- 390 R 3572: Verordening (EEG) nr. 3572/90 van 4 december 1990 (PB nr. L 353 van 17.12.1990, blz. 12).

Aan artikel 1 wordt toegevoegd:

"- OEsterreichische Bundesbahnen (OEBB)"

"- Norges Statsbaner (NSB)"

"- Valtionrautatiet/Statsjaernvaegarna (VR)"

"- Statens jaernvaegar (SJ)".