Home

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, BIJLAGE I - Lijst als bedoeld in artikel 29 van het Toetredingsverdrag - XI. INTERNE MARKT EN FINANCIËLE DIENSTEN - C. VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN - XII. HANDEL EN DISTRIBUTIE

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, BIJLAGE I - Lijst als bedoeld in artikel 29 van het Toetredingsverdrag - XI. INTERNE MARKT EN FINANCIËLE DIENSTEN - C. VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN - XII. HANDEL EN DISTRIBUTIE

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, BIJLAGE I - Lijst als bedoeld in artikel 29 van het Toetredingsverdrag - XI. INTERNE MARKT EN FINANCIËLE DIENSTEN - C. VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN - XII. HANDEL EN DISTRIBUTIE

Publicatieblad Nr. C 241 van 29/08/1994 blz. 0215


XII. HANDEL EN DISTRIBUTIE

381 D 0428: Besluit van de Commissie van 20 mei 1981 betreffende de instelling van een Comité voor handel en distributie (PB nr. L 165 van 23.6.1981, blz. 24), als gewijzigd bij:

- 185 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing der Verdragen - Toetreding tot de Europese Gemeenschappen van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB nr. L 302 van 15.11.1985, blz. 17),

a) In artikel 3,

- in het eerste lid wordt "50" vervangen door "68";

- in het tweede lid wordt "26" vervangen door "36" ;

b) in het eerste lid van artikel 7, wordt "twaalf" vervangen door "zestien".