Home

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, BIJLAGE I - Lijst als bedoeld in artikel 29 van het Toetredingsverdrag - XI. INTERNE MARKT EN FINANCIËLE DIENSTEN - C. VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN - II. LANDBOUW- EN BOSBOUWTREKKERS

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, BIJLAGE I - Lijst als bedoeld in artikel 29 van het Toetredingsverdrag - XI. INTERNE MARKT EN FINANCIËLE DIENSTEN - C. VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN - II. LANDBOUW- EN BOSBOUWTREKKERS

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, BIJLAGE I - Lijst als bedoeld in artikel 29 van het Toetredingsverdrag - XI. INTERNE MARKT EN FINANCIËLE DIENSTEN - C. VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN - II. LANDBOUW- EN BOSBOUWTREKKERS

Publicatieblad Nr. C 241 van 29/08/1994 blz. 0205


II. LANDBOUW- EN BOSBOUWTREKKERS

1. 374 L 0150: Richtlijn 74/150/EEG van de Raad van 4 maart 1974 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de goedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (PB nr. L 84 van 28.3.1974, blz. 10), gerectificeerd bij PB nr. L 226 van 18.8.1976, blz. 16, en gewijzigd bij:

- 379 L 0694: Richtlijn 79/694/EEG van de Raad van 24 juli 1979 (PB nr. L 205 van 13.8.1979, blz. 17),

- 179 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Helleense Republiek en de aanpassing van de Verdragen (PB nr. L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 382 L 0890: Richtlijn 82/890/EEG van de Raad van 17 december 1982 (PB nr. L 378 van 31.12.1982, blz. 45),

- 185 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek en de aanpassing van de Verdragen (PB nr. L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 388 L 0297: Richtlijn 88/297/EEG van de Raad van 3 mei 1988 (PB nr. L 126 van 20.5.1988, blz. 52).

In artikel 2, onder a), worden de volgende streepjes toegevoegd:

"- in de Oostenrijkse wetgeving, Typengenehmigung,

- in de Finse wetgeving, tyyppihyvaeksyntae of typgodkaennande,

- in de Noorse wetgeving, typegodkjenning,

- in de Zweedse wetgeving, typgodkaennande".

2. 377 L 0536: Richtlijn 77/536/EEG van de Raad van 28 juni 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende kantelbeveiligingsinrichtingen op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (PB nr. L 220 van 29.8.1977, blz. 1), gewijzigd bij:

- 179 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Helleense Republiek en de aanpassing van de Verdragen (PB nr. L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 185 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek en de aanpassing van de Verdragen (PB nr. L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 389 L 0680: Richtlijn 89/680/EEG van de Raad van 21 december 1989 (PB nr. L 398 van 30.12.1989, blz. 26).

In bijlage VI wordt het volgende toegevoegd:

"12 voor Oostenrijk, 17 voor Finland, 16 voor Noorwegen, 5 voor Zweden".

3. 378 L 0764: Richtlijn 78/764/EEG van de Raad van 25 juli 1978 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de bestuurderszitplaats op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (PB nr. L 255 van 18.9.1978, blz. 1), gewijzigd bij:

- 179 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Helleense Republiek en de aanpassing van de Verdragen (PB nr. L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 382 L 0890: Richtlijn 82/890/EEG van de Raad van 17 december 1982 (PB nr. L 378 van 31.12.1982, blz. 45),

- 383 L 0190: Richtlijn 83/190/EEG van de Commissie van 28 maart 1983 (PB nr. L 109 van 26.4.1983, blz. 13),

- 185 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek en de aanpassing van de Verdragen (PB nr. L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 388 L 0465: Richtlijn 88/465/EEG van de Commissie van 30 juni 1988 (PB nr. L 228 van 17.8.1988, blz. 31).

In bijlage II wordt in punt 3.5.2.1 het volgende toegevoegd:

"12 voor Oostenrijk, 17 voor Finland, 16 voor Noorwegen, 5 voor Zweden".

4. 379 L 0622: Richtlijn 79/622/EEG van de Raad van 25 juni 1979 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende kantelbeveiligingsinrichtingen op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (statische proeven) (PB nr. L 179 van 17.7.1979, blz. 1), gewijzigd bij:

- 382 L 0953: Richtlijn 82/953/EEG van de Commissie van 15 december 1982 (PB nr. L 386 van 31.12.1982, blz. 31),

- 185 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek en de aanpassing van de Verdragen (PB nr. L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

- 388 L 0413: Richtlijn 88/413/EEG van de Commissie van 22 juni 1988 (PB nr. L 200 van 26.7.1988, blz. 32).

In bijlage VI wordt het volgende toegevoegd:

"12 voor Oostenrijk, 17 voor Finland, 16 voor Noorwegen, 5 voor Zweden".

5. 386 L 0298: Richtlijn 86/298/EEG van de Raad van 26 mei 1986 betreffende kantelbeveiligingsinrichtingen aan de achterzijde op land- of bosbouwsmalspoortrekkers (PB nr. L 186 van 8.7.1986, blz. 26), gewijzigd bij:

- 389 L 0682: Richtlijn 89/682/EEG van de Raad van 21 december 1989 (PB nr. L 398 van 30.12.1989, blz. 29).

In bijlage VI wordt het volgende toegevoegd:

"12 voor Oostenrijk, 17 voor Finland, 16 voor Noorwegen, 5 voor Zweden".

6. 387 L 0402: Richtlijn 87/402/EEG van de Raad van 25 juni 1987 betreffende voor de bestuurderszitplaats bevestigde kantelbeveiligingsinrichtingen voor land- of bosbouwsmalspoortrekkers op wielen (PB nr. L 220 van 8.8.1987, blz. 1), gewijzigd bij:

- 389 L 0681: Richtlijn 89/681/EEG van de Raad van 21 december 1989 (PB nr. L 398 van 30.12.1989, blz. 27).

In bijlage VII wordt het volgende toegevoegd:

"12 voor Oostenrijk, 17 voor Finland, 16 voor Noorwegen, 5 voor Zweden".

7. 389 L 0173: Richtlijn 89/173/EEG van de Raad van 21 december 1988 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende bepaalde onderdelen en kenmerken van landbouw of bosbouwtrekken op wielen (PB nr. L 67 van 10.3.1989, blz. 1).

a) In bijlage III A wordt in voetnoot 1 bij punt 5.4.1 het volgende toegevoegd:

"12 voor Oostenrijk, 17 voor Finland, 16 voor Noorwegen, 5 voor Zweden".

b) In bijlage V wordt in punt 2.1.3 het volgende toegevoegd aan de tekst tussen haakjes:

"12 voor Oostenrijk, 17 voor Finland, 16 voor Noorwegen, 5 voor Zweden".