Home

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, BIJLAGE IV - Lijst bedoeld in artikel 39, lid 1, van de Toetredingsakte

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, BIJLAGE IV - Lijst bedoeld in artikel 39, lid 1, van de Toetredingsakte

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, BIJLAGE IV - Lijst bedoeld in artikel 39, lid 1, van de Toetredingsakte

Publicatieblad Nr. C 241 van 29/08/1994 blz. 0289


BIJLAGE IV

Lijst bedoeld in artikel 39, lid 1, van de Toetredingsakte

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

LIJST VAN VISSERSVAARTUIGEN VOOR DE PELAGISCHE VISSERIJ

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>