Home

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, SLOTAKTE - III. ANDERE VERKLARINGEN - D. Gemeenschappelijke verklaringen - 26. Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 127 van de Toetredingsakte

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, SLOTAKTE - III. ANDERE VERKLARINGEN - D. Gemeenschappelijke verklaringen - 26. Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 127 van de Toetredingsakte

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, SLOTAKTE - III. ANDERE VERKLARINGEN - D. Gemeenschappelijke verklaringen - 26. Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 127 van de Toetredingsakte

Publicatieblad Nr. C 241 van 29/08/1994 blz. 0391


26. Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 127 van de Toetredingsakte

De onderhandelingsrichtlijnen bij het besluit van de Raad waarbij de Commissie wordt gemachtigd te onderhandelen over de protocollen bij de bilaterale overeenkomsten en regelingen bedoeld in artikel 127 dienen in overeenstemming te zijn met de tijdens de conferentie met Zweden gemaakte afspraken.