Home

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, SLOTAKTE - III. ANDERE VERKLARINGEN - J. Verklaringen van het Koninrijk Zweden - 46. Verklaringen van het Koninrijk Zweden over de sociale politiek

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, SLOTAKTE - III. ANDERE VERKLARINGEN - J. Verklaringen van het Koninrijk Zweden - 46. Verklaringen van het Koninrijk Zweden over de sociale politiek

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, SLOTAKTE - III. ANDERE VERKLARINGEN - J. Verklaringen van het Koninrijk Zweden - 46. Verklaringen van het Koninrijk Zweden over de sociale politiek

Publicatieblad Nr. C 241 van 29/08/1994 blz. 0397


J. Verklaringen van het Koninkrijk Zweden

46. Verklaringen van het Koninkrijk Zweden over de sociale politiek

In een briefwisseling tussen Zweden de Commissie, die is gehecht aan de samenvatting van de conclusies van de vijfde vergadering van de Conferentie op Ministerieel niveau (CONF-S 81/93) kreeg Zweden waarborgen met betrekking tot de Zweedse praktijk in arbeidsmarktaangelegenheden, inzonderheid wat betreft het systeem van de vaststelling van arbeidsvoorwaarden in collectieve overeenkomsten tussen de sociale partners.