Home

Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten - Verklaringen aanvaard door de conferentie - Verklaring betreffende het Protocol betreffende de Instellingen in het vooruitzicht van uitbreiding van de Europese Unie

Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten - Verklaringen aanvaard door de conferentie - Verklaring betreffende het Protocol betreffende de Instellingen in het vooruitzicht van uitbreiding van de Europese Unie

Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten - Verklaringen aanvaard door de conferentie - Verklaring betreffende het Protocol betreffende de Instellingen in het vooruitzicht van uitbreiding van de Europese Unie

Publicatieblad Nr. C 340 van 10/11/1997 blz. 0142


Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten - Verklaringen aanvaard door de conferentie - Verklaring betreffende het Protocol betreffende de Instellingen in het vooruitzicht van uitbreiding van de Europese Unie

Overeengekomen is dat het besluit van de Raad van 29 maart 1994 ("het Ioannina-compromis¨) tot de inwerkingtreding van de eerstvolgende uitbreiding wordt verlengd en dat voor die datum een oplossing voor het specifieke geval van Spanje wordt gevonden.