Home

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Amsterdam)#Derde deel: Het beleid van de Gemeenschap#Titel I: Het vrije verkeer van goederen#Hoofdstuk 2: Verbod op kwantitatieve beperkingen tussen de lidstaten#Artikel 28#Artikel 30 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht)#Artikel 30 - Verdrag EEG

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Amsterdam)#Derde deel: Het beleid van de Gemeenschap#Titel I: Het vrije verkeer van goederen#Hoofdstuk 2: Verbod op kwantitatieve beperkingen tussen de lidstaten#Artikel 28#Artikel 30 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht)#Artikel 30 - Verdrag EEG

Verdrag tot oprichting van de Europeese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Amsterdam) - Derde deel: Het beleid van de Gemeenschap - Titel I: Het vrije verkeer van goederen - Hoofdstuk 2: Verbod op kwantitatieve beperkingen tussen de lidstaten - Artikel 28 - Artikel 30 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht) - Artikel 30 - Verdrag EEG

Publicatieblad Nr. C 340 van 10/11/1997 blz. 0189 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 224 van 31/08/1992 blz. 0015 - Geconsolideerde versie
(EEG Verdrag - geen officiële publicatie beschikbaar)


Verdrag tot oprichting van de Europeese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Amsterdam)

Artikel 28

Kwantitatieve invoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking zijn tussen de lidstaten verboden.