Home

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Amsterdam)#Vierde deel: De Associatie van de landen en gebieden overzee#Artikel 185#Artikel 134 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht)#Artikel 134 - Verdrag EG

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Amsterdam)#Vierde deel: De Associatie van de landen en gebieden overzee#Artikel 185#Artikel 134 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht)#Artikel 134 - Verdrag EG

Verdrag tot oprichting van de Europeese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Amsterdam) - Vierde deel: De Associatie van de landen en gebieden overzee - Artikel 185 - Artikel 134 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht) - Artikel 134 - Verdrag EG

Publicatieblad Nr. C 340 van 10/11/1997 blz. 0259 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 224 van 31/08/1992 blz. 0055 - Geconsolideerde versie
(EEG Verdrag - geen officiële publicatie beschikbaar)


Verdrag tot oprichting van de Europeese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Amsterdam)

Artikel 185

Artikel 134 - Verdrag EG

Indien het peil van de rechten, toepasselijk op goederen van herkomst uit een derde land, bij invoer in een land of gebied van dien aard is dat, als gevolg van de toepassing der bepalingen van artikel 184, lid 1, het handelsverkeer zich ten nadele van een der lidstaten kan verleggen kan deze staat de Commissie verzoeken, aan de overige lidstaten de maatregelen voor te stellen welke noodzakelijk zijn om deze toestand te verhelpen.