Home

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Amsterdam)#Vijfde deel: De instellingen van de Gemeenschap#Titel I: Bepalingen inzake de instellingen#Hoofdstuk 1: De instellingen#Derde afdeling: De Commissie#Artikel 216#Artikel 160 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht)#Artikel 160 - Verdrag EEG

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Amsterdam)#Vijfde deel: De instellingen van de Gemeenschap#Titel I: Bepalingen inzake de instellingen#Hoofdstuk 1: De instellingen#Derde afdeling: De Commissie#Artikel 216#Artikel 160 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht)#Artikel 160 - Verdrag EEG

Verdrag tot oprichting van de Europeese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Amsterdam) - Vijfde deel: De instellingen van de Gemeenschap - Titel I: Bepalingen inzake de instellingen - Hoofdstuk 1: De instellingen - Derde afdeling: De Commissie - Artikel 216 - Artikel 160 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht) - Artikel 160 - Verdrag EEG

Publicatieblad Nr. C 340 van 10/11/1997 blz. 0268 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 224 van 31/08/1992 blz. 0060 - Geconsolideerde versie
(EEG Verdrag - geen officiële publicatie beschikbaar)


Verdrag tot oprichting van de Europeese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Amsterdam)

Derde afdeling: De Commissie

Artikel 216

Op verzoek van de Raad of van de Commissie kan elk lid van de Commissie dat niet meer aan de eisen voor de uitoefening van zijn ambt voldoet of op ernstige wijze is tekortgeschoten, door het Hof van Justitie van zijn ambt ontheven worden verklaard.