Home

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Amsterdam)#Zesde deel: Algemene en slotbepalingen#Artikel 290#Artikel 217 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht)#Artikel 217 - Verdrag EEG

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Amsterdam)#Zesde deel: Algemene en slotbepalingen#Artikel 290#Artikel 217 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht)#Artikel 217 - Verdrag EEG

Verdrag tot oprichting van de Europeese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Amsterdam) - Zesde deel: Algemene en slotbepalingen - Artikel 290 - Artikel 217 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht) - Artikel 217 - Verdrag EEG

Publicatieblad Nr. C 340 van 10/11/1997 blz. 0295 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 224 van 31/08/1992 blz. 0075 - Geconsolideerde versie
(EEG Verdrag - geen officiële publicatie beschikbaar)


Verdrag tot oprichting van de Europeese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Amsterdam)

Artikel 290

De regeling van het taalgebruik door de instellingen der Gemeenschap wordt, onverminderd de bepalingen van het reglement van het Hof van Justitie, door de Raad met eenparigheid van stemmen vastgesteld.