Home

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Nice)#Derde deel: Het beleid van de Gemeenschap#Titel III: Het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal#Hoofdstuk 1: De werknemers#Artikel 41#Artikel 50 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht)#Artikel 50 - Verdrag EEG#

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Nice)#Derde deel: Het beleid van de Gemeenschap#Titel III: Het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal#Hoofdstuk 1: De werknemers#Artikel 41#Artikel 50 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht)#Artikel 50 - Verdrag EEG#

Verdrag tot oprichting van de Europeese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Nice) - Derde deel: Het beleid van de Gemeenschap - Titel III: Het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal - Hoofdstuk 1: De werknemers - Artikel 41 - Artikel 50 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht) - Artikel 50 - Verdrag EEG -

Publicatieblad Nr. C 325 van 24/12/2002 blz. 0052 - 0052
Publicatieblad Nr. C 340 van 10/11/1997 blz. 0194 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 224 van 31/08/1992 blz. 0021 - Geconsolideerde versie
(EEG Verdrag - geen officiële publicatie beschikbaar)


Verdrag tot oprichting van de Europeese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Nice)

Derde deel: Het beleid van de Gemeenschap

Titel III: Het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal

Hoofdstuk 1: De werknemers

Artikel 41

Artikel 50 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht)

Artikel 50 - Verdrag EEG

Artikel 41

De lidstaten begunstigen de uitwisseling van jeugdige werknemers in het kader van een gemeenschappelijk programma.