Home

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Nice)#Derde deel: Het beleid van de Gemeenschap#Titel XVII: Economische en sociale samenhang#Artikel 160#Artikel 130 C - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht)#

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Nice)#Derde deel: Het beleid van de Gemeenschap#Titel XVII: Economische en sociale samenhang#Artikel 160#Artikel 130 C - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht)#

Verdrag tot oprichting van de Europeese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Nice) - Derde deel: Het beleid van de Gemeenschap - Titel XVII: Economische en sociale samenhang - Artikel 160 - Artikel 130 C - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht) -

Publicatieblad Nr. C 325 van 24/12/2002 blz. 0104 - 0104
Publicatieblad Nr. C 340 van 10/11/1997 blz. 0251 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 224 van 31/08/1992 blz. 0050 - Geconsolideerde versie


Verdrag tot oprichting van de Europeese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Nice)

Derde deel: Het beleid van de Gemeenschap

Titel XVII: Economische en sociale samenhang

Artikel 160

Artikel 130 C - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht)

Artikel 160

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het ongedaan maken van de belangrijkste regionale onevenwichtigheden in de Gemeenschap door deel te nemen aan de ontwikkeling en de structurele aanpassing van regio's met een ontwikkelingsachterstand en aan de omschakeling van industriegebieden met afnemende economische activiteit.