Home

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Nice)#Vijfde deel: De instellingen van de Gemeenschap#Titel I: Bepalingen inzake de instellingen#Hoofdstuk 2: Bepalingen welke verscheidene instellingen gemeen hebben#Artikel 249#Artikel 189 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht)#Artikel 189 - Verdrag EEG

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Nice)#Vijfde deel: De instellingen van de Gemeenschap#Titel I: Bepalingen inzake de instellingen#Hoofdstuk 2: Bepalingen welke verscheidene instellingen gemeen hebben#Artikel 249#Artikel 189 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht)#Artikel 189 - Verdrag EEG

Verdrag tot oprichting van de Europeese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Nice) - Vijfde deel: De instellingen van de Gemeenschap - Titel I: Bepalingen inzake de instellingen - Hoofdstuk 2: Bepalingen welke verscheidene instellingen gemeen hebben - Artikel 249 - Artikel 189 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht) - Artikel 189 - Verdrag EEG

Publicatieblad Nr. C 325 van 24/12/2002 blz. 0132 - 0132
Publicatieblad Nr. C 340 van 10/11/1997 blz. 0278 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 224 van 31/08/1992 blz. 0065 - Geconsolideerde versie
(EEG Verdrag - geen officiële publicatie beschikbaar)


Verdrag tot oprichting van de Europeese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Nice)

Vijfde deel: De instellingen van de Gemeenschap

Titel I: Bepalingen inzake de instellingen

Hoofdstuk 2: Bepalingen welke verscheidene instellingen gemeen hebben

Artikel 249

Artikel 189 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht)

Artikel 189 - Verdrag EEG

Artikel 249

Voor de vervulling van hun taak en onder de in dit Verdrag vervatte voorwaarden stellen het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk, de Raad en de Commissie verordeningen en richtlijnen vast, geven zij beschikkingen en brengen zij aanbevelingen of adviezen uit.

Een verordening heeft een algemene strekking. Zij is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen.

Een beschikking is verbindend in al haar onderdelen voor degenen tot wie zij uitdrukkelijk is gericht.

Aanbevelingen en adviezen zijn niet verbindend.