Home

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Nice)#Zesde deel: Algemene en slotbepalingen#Artikel 304#Artikel 231 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht)#Artikel 231 - Verdrag EEG

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Nice)#Zesde deel: Algemene en slotbepalingen#Artikel 304#Artikel 231 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht)#Artikel 231 - Verdrag EEG

Verdrag tot oprichting van de Europeese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Nice) - Zesde deel: Algemene en slotbepalingen - Artikel 304 - Artikel 231 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht) - Artikel 231 - Verdrag EEG

Publicatieblad Nr. C 325 van 24/12/2002 blz. 0152 - 0152
Publicatieblad Nr. C 340 van 10/11/1997 blz. 0300 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 224 van 31/08/1992 blz. 0078 - Geconsolideerde versie
(EEG Verdrag - geen officiële publicatie beschikbaar)


Verdrag tot oprichting van de Europeese Gemeenschap (Geconsolideerde Versie Nice)

Zesde deel: Algemene en slotbepalingen

Artikel 304

Artikel 231 - Verdrag EG (Geconsolideerde Versie Maastricht)

Artikel 231 - Verdrag EEG

Artikel 304

De Gemeenschap brengt met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling een nauwe samenwerking tot stand welke zal plaatsvinden op de wijze die in onderlinge overeenstemming wordt vastgesteld.