Home

Verdrag betreffende de Europese Unie (Geconsolideerde Versie Nice)#Titel V: Bepalingen betreffende een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid#Artikel 15#Artikel J.5 - EU Verdrag (Maastricht 1992)#

Verdrag betreffende de Europese Unie (Geconsolideerde Versie Nice)#Titel V: Bepalingen betreffende een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid#Artikel 15#Artikel J.5 - EU Verdrag (Maastricht 1992)#

Verdrag betreffende de Europese Unie (Geconsolideerde Versie Nice) - Titel V: Bepalingen betreffende een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Artikel 15 - Artikel J.5 - EU Verdrag (Maastricht 1992) -

Publicatieblad Nr. C 325 van 24/12/2002 blz. 0015 - 0015
Publicatieblad Nr. C 340 van 10/11/1997 blz. 0157 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 191 van 29/07/1992 blz. 0059


Verdrag betreffende de Europese Unie (Geconsolideerde Versie Nice)

Titel V: Bepalingen betreffende een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Artikel 15

Artikel J.5 - EU Verdrag (Maastricht 1992)

Artikel 15

De Raad neemt gemeenschappelijke standpunten aan. In de gemeenschappelijke standpunten wordt de aanpak van de Unie bepaald ten aanzien van een bepaalde aangelegenheid van geografische of thematische aard. De lidstaten dragen er zorg voor dat hun nationaal beleid met de gemeenschappelijke standpunten overeenstemt.