Home

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Bijlage III: Lijst bedoeld in artikel 21 van de Toetredingsakte - 1. Vrij verkeer van personen

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Bijlage III: Lijst bedoeld in artikel 21 van de Toetredingsakte - 1. Vrij verkeer van personen

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Bijlage III: Lijst bedoeld in artikel 21 van de Toetredingsakte - 1. Vrij verkeer van personen

Publicatieblad Nr. L 236 van 23/09/2003 blz. 0792 - 0792


1. VRIJ VERKEER VAN PERSONEN

ONDERLINGE ERKENNING VAN BEROEPSKWALIFICATIES

31992 L 0051: Richtlijn 92/51/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende een tweede algemeen stelsel van erkenning van beroepsopleidingen, ter aanvulling van Richtlijn 89/48/EEG (PB L 209 van 24.7.1992, blz. 25), gewijzigd bij:

- 31994 L 0038: Richtlijn 94/38/EG van de Commissie van 26.7.1994 (PB L 217 van 23.8.1994, blz. 8),

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

- 31995 L 0043: Richtlijn 95/43/EG van de Commissie van 20.7.1995 (PB L 184 van 3.8.1995, blz. 21),

- 31997 L 0038: Richtlijn 97/38/EG van de Commissie van 20.6.1997 (PB L 184 van 12.7.1997, blz. 31),

- 32000 L 0005: Richtlijn 2000/5/EG van de Commissie van 25.2.2000 (PB L 54 van 26.2.2000, blz. 42),

- 32001 L 0019: Richtlijn 2001/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14.5.2001 (PB L 206 van 31.7.2001, blz. 1).

Waar nodig zal de Commissie Richtlijn 92/51/EEG voor de toetreding aanpassen volgens de procedure van artikel 15 van die richtlijn om rekening te houden met de toetreding van de nieuwe lidstaten, zulks met het oog op:

a) de opneming in Bijlage C van de volgende opleidingen op paramedisch en sociaal-pedagogisch gebied en toepassing ervan vanaf de datum van toetreding:

- Tsjechië: fysiotherapeut ("Fyzioterapeut"), gezondheidswerker ("Asistent ochrany veřejného zdraví"), medisch laborant ("Zdravotní laborant"), radiologisch assistent ("Radiologický asistent"), tandtechnicus ("Zubní technik"), farmaceutisch technicus ("Farmaceutický asistent"), prothese/orthesemaker ("Ortoticko — protetický technik"), kinderverpleegkundige ("Dětská sestra"), diëtist ("Nutriční terapeut");

- Slowakije: dansleraar voor het basiskunstonderwijs ("učiteľ tanca na základných umeleckých školách"), laborant op het gebied van hygiëne en epidemiologie ("asistent hygienickej služby/asistent hygieny a epidemiológie"), revalidatie-assistent ("rehabilitačný pracovník"/"rehabilitačný asistent"), orthopedisch technicus ("ortopedický technik"), tandtechnicus ("zubný laborant"/"zubný technik"), diëtist ("diétna sestra"/"asistent výživy"), gezondheidswerker ("zdravotnícky asistent"), masseur ("masér"), medisch laborant ("zdravotnícky laborant"), farmaceutisch laborant ("farmaceutický laborant").

b) de opneming in Bijlage D van de volgende opleidingen met een bepaalde structuur vanaf de datum van toetreding:

- In Litouwen: de gereglementeerde opleidingen die leiden tot kwalificaties van niveau 3 en niveau 4 die in de Republiek Litouwen zijn goedgekeurd als nationale beroepskwalificaties. Deze niveaus komen overeen met de volgende omschrijvingen:

- Niveau 3: Bekwaamheid voor complexe werkzaamheden in omstandigheden waarin beslissingen moeten worden genomen die van voldoende verantwoordelijkheidszin en onafhankelijkheid getuigen. De bekwaamheid om de werkzaamheden van een groep te organiseren en beheren is verworven. Het diploma van geschoold werknemer (Profesinio mokymo diplomas) is afgegeven na voltooiing van een opleiding van drie jaar.

- Niveau 4: Bekwaamheid voor complexe werkzaamheden in omstandigheden waarin verantwoordelijkheidszin, onafhankelijkheid, grondige kennis en specifieke vaardigheden zijn vereist. De bekwaamheid om de werkzaamheden van een groep te organiseren en beheren is verworven. Het diploma hoger onderwijs (Aukštesniojo mokslo diplomas) is afgegeven na voltooiing van een opleiding van drie-vier jaar.

--------------------------------------------------