Home

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Bijlage III: Lijst bedoeld in artikel 21 van de Toetredingsakte - 2. Landbouw - B. Veterinaire en fytosanitaire wetgeving - I. Veterinaire wetgeving

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Bijlage III: Lijst bedoeld in artikel 21 van de Toetredingsakte - 2. Landbouw - B. Veterinaire en fytosanitaire wetgeving - I. Veterinaire wetgeving

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Bijlage III: Lijst bedoeld in artikel 21 van de Toetredingsakte - 2. Landbouw - B. Veterinaire en fytosanitaire wetgeving - I. Veterinaire wetgeving

Publicatieblad Nr. L 236 van 23/09/2003 blz. 0793 - 0793


I. VETERINAIRE WETGEVING

1. 31964 L 0432: Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (PB 121 van 29.7.1964, blz. 1977), als gewijzigd en bijgewerkt bij:

- 31997 L 0012: Richtlijn 97/12/EG van de Raad van 17.3.1997 (PB L 109 van 25.4.1997, blz. 1),

en nadien gewijzigd bij:

- 31998 L 0046: Richtlijn 98/46/EG van de Raad van 24.6.1998 (PB L 198 van 15.7.1998, blz. 22),

- 32000 D 0504: Beschikking 2000/504/EG van de Commissie van 25.7.2000 (PB L 201 van 9.8.2000, blz. 6),

- 32000 L 0015: Richtlijn 2000/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10.4.2000 (PB L 105 van 3.5.2000, blz. 34),

- 32000 L 0020: Richtlijn 2000/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16.5.2000 (PB L 163 van 4.7.2000, blz. 35),

- 32001 D 0298: Beschikking 2001/298/EG van de Commissie van 30.3.2001 (PB L 102 van 12.4.2001, blz. 63),

- 32002 R 535: Verordening (EG) nr. 535/2002 van de Commissie van 21.3.2002 (PB L 80 van 23.3.2002, blz. 22),

- 32002 R 1226: Verordening (EG) nr. 1226/2002 van de Commissie van 8.7.2002 (PB L 179 van 9.7.2002, blz. 13).

In voorkomende gevallen neemt de Commissie, volgens de procedure van artikel 17 van Richtlijn 64/432/EEG van de Raad, tegen de datum van toetreding besluiten met betrekking tot de erkenning van de status van de nieuwe lidstaten ten aanzien van rundertuberculose, runderbrucellose, de ziekte van Aujeszky, endemische runderleukose, TGE en brucella suis.

2. 31991 L 0068: Richtlijn 91/68/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten (PB L 46 van 19.2.1991, blz. 19), zoals gewijzigd bij:

- 11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

- 31994 D 0164: Beschikking 94/164/EG van de Commissie van 18.2.1994 (PB L 74 van 17.3.1994, blz. 42),

- 31994 D 0953: Beschikking 94/953/EG van de Commissie van 20.12.1994 (PB L 371 van 31.12.1994, blz. 14),

- 32001 D 0298: Beschikking 2001/298/EG van de Commissie van 30.3.2001 (PB L 102 van 12.4.2001, blz. 63),

- 32001 L 0010: Richtlijn 2001/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22.5.2001 (PB L 147 van 31.5.2001, blz. 41),

- 32002 D 0261: Beschikking 2002/261/EG van de Commissie van 25.3.2002 (PB L 91 van 6.4.2002, blz. 31).

In voorkomende gevallen neemt de Commissie, volgens de procedure van artikel 15 van Richtlijn 91/68/EEG van de Raad, tegen de datum van toetreding besluiten met betrekking tot de erkenning van de status van de nieuwe lidstaten ten aanzien van Brucella (melitensis) en besmettelijke agalactie.

--------------------------------------------------