Home

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Slotakte - III. Andere verklaringen - I. Verklaringen van de Republiek Letland - 33. Verklaring van de Republiek Letland betreffende artikel 142 bis van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Slotakte - III. Andere verklaringen - I. Verklaringen van de Republiek Letland - 33. Verklaring van de Republiek Letland betreffende artikel 142 bis van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Slotakte - III. Andere verklaringen - I. Verklaringen van de Republiek Letland - 33. Verklaring van de Republiek Letland betreffende artikel 142 bis van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk

Publicatieblad Nr. L 236 van 23/09/2003 blz. 0981 - 0981


33. Verklaring van de Republiek Letland betreffende artikel 142 bis van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk

De Republiek Letland gaat ervan uit dat de toepassing van artikel 142 bis, lid 5, van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk niet uitsluit dat het gebruik van een Gemeenschapsmerk op het grondgebied van de Republiek Letland wordt verboden uit hoofde van artikel 106, lid 2, van de verordening.

--------------------------------------------------