Home

Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa - DEEL II - HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE UNIE - TITEL V - BURGERSCHAP - Artikel II-99

Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa - DEEL II - HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE UNIE - TITEL V - BURGERSCHAP - Artikel II-99

Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa - DEEL II - HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE UNIE - TITEL V - BURGERSCHAP - Artikel II-99

Publicatieblad Nr. 310 van 16/12/2004 blz. 0050 - 0050


Artikel II-99

Actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement

1. Iedere burger van de Unie heeft actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in de lidstaat waar hij verblijf houdt, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die staat.

2. De leden van het Europees Parlement worden gekozen door middel van rechtstreekse, vrije en geheime algemene verkiezingen.

--------------------------------------------------