Home

Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa - DEEL III - BELEID EN WERKING VAN DE UNIE - TITEL III - INTERN BELEID EN OPTREDEN - HOOFDSTUK I - INTERNE MARKT - Afdeling 3 - Vrij verkeer van goederen - Onderafdeling 2 - Douanesamenwerking - Artikel III-152

Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa - DEEL III - BELEID EN WERKING VAN DE UNIE - TITEL III - INTERN BELEID EN OPTREDEN - HOOFDSTUK I - INTERNE MARKT - Afdeling 3 - Vrij verkeer van goederen - Onderafdeling 2 - Douanesamenwerking - Artikel III-152

Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa - DEEL III - BELEID EN WERKING VAN DE UNIE - TITEL III - INTERN BELEID EN OPTREDEN - HOOFDSTUK I - INTERNE MARKT - Afdeling 3 - Vrij verkeer van goederen - Onderafdeling 2 - Douanesamenwerking - Artikel III-152

Publicatieblad Nr. 310 van 16/12/2004 blz. 0065 - 0065


Artikel III-152

Binnen het toepassingsgebied van de Grondwet worden bij Europese wet of kaderwet maatregelen vastgesteld ter versterking van de douanesamenwerking tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en de Commissie.

--------------------------------------------------