Home

Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa - DEEL IV - ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN - Artikel IV-442

Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa - DEEL IV - ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN - Artikel IV-442

Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa - DEEL IV - ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN - Artikel IV-442

Publicatieblad Nr. 310 van 16/12/2004 blz. 0189 - 0189


Artikel IV-442

Protocollen en bijlagen

De protocollen en bijlagen bij dit verdrag maken een integrerend deel daarvan uit.

--------------------------------------------------