Home

Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa - SLOTAKTE - A.Verklaringen betreffende bepalingen van de Grondwet - 8.Verklaring ad artikel I-36

Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa - SLOTAKTE - A.Verklaringen betreffende bepalingen van de Grondwet - 8.Verklaring ad artikel I-36

Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa - SLOTAKTE - A.Verklaringen betreffende bepalingen van de Grondwet - 8.Verklaring ad artikel I-36

Publicatieblad Nr. 310 van 16/12/2004 blz. 0423 - 0423


8. Verklaring ad artikel I-36

De Conferentie neemt er nota van dat de Commissie voornemens is de door de lidstaten aangewezen deskundigen te blijven raadplegen bij de voorbereiding van haar ontwerpen van gedelegeerde Europese verordeningen op het gebied van financiële diensten, overeenkomstig haar vaste praktijk.

--------------------------------------------------