Home

Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie - TWEEDE DEEL: AANPASSING VAN DE GRONDWET - TITEL I:INSTITUTIONELE BEPALINGEN - Artikel 12

Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie - TWEEDE DEEL: AANPASSING VAN DE GRONDWET - TITEL I:INSTITUTIONELE BEPALINGEN - Artikel 12

Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie - TWEEDE DEEL: AANPASSING VAN DE GRONDWET - TITEL I:INSTITUTIONELE BEPALINGEN - Artikel 12

Publicatieblad Nr. L 157 van 21/06/2005 blz. 0033 - 0033


Artikel 12

Artikel 134, lid 2, eerste alinea, van het EGA-Verdrag, betreffende de samenstelling van het Wetenschappelijk en Technisch Comité, wordt vervangen door:

"2. Het Comité bestaat uit 41 leden, benoemd door de Raad na raadpleging van de Commissie.".

--------------------------------------------------