Home

Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie - TWEEDE DEEL: AANPASSING VAN DE GRONDWET - TITEL II:ANDERE AANPASSINGEN - Artikel 15

Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie - TWEEDE DEEL: AANPASSING VAN DE GRONDWET - TITEL II:ANDERE AANPASSINGEN - Artikel 15

Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie - TWEEDE DEEL: AANPASSING VAN DE GRONDWET - TITEL II:ANDERE AANPASSINGEN - Artikel 15

Publicatieblad Nr. L 157 van 21/06/2005 blz. 0034 - 0034


Artikel 15

1. Aan artikel IV-448, lid 1, van de Grondwet wordt de volgende alinea toegevoegd:

"Krachtens het Toetredingsverdrag zijn de teksten van dit Verdrag in de Bulgaarse en de Roemeense taal eveneens gelijkelijk authentiek.".

2. Artikel 225, tweede alinea, van het EGA-Verdrag wordt vervangen door:

"De teksten van dit Verdrag in de Bulgaarse, de Tsjechische, de Deense, de Engelse, de Estse, de Finse, de Griekse, de Hongaarse, de Ierse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Slowaakse, de Sloveense, de Spaanse en de Zweedse taal zijn eveneens gelijkelijk authentiek.".

--------------------------------------------------