Home

Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie - VIERDE DEEL: TIJDELIJKE BEPALINGEN - TITEL III:FINANCIËLE BEPALINGEN - Artikel 35

Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie - VIERDE DEEL: TIJDELIJKE BEPALINGEN - TITEL III:FINANCIËLE BEPALINGEN - Artikel 35

Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie - VIERDE DEEL: TIJDELIJKE BEPALINGEN - TITEL III:FINANCIËLE BEPALINGEN - Artikel 35

Publicatieblad Nr. L 157 van 21/06/2005 blz. 0040 - 0040


Artikel 35

De in de artikelen 30, 31, 32, 33 en 34 bedoelde bedragen worden ieder jaar door de Commissie aan de bewegingen van de prijzen aangepast in het kader van de jaarlijkse technische aanpassingen van de financiële vooruitzichten.

--------------------------------------------------