Home

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde versie)#Derde deel - Het beleid van de Gemeenschap#Titel XI - Sociale politiek, onderwijs, beroepsopleiding en jeugd#Hoofdstuk 1 - Sociale bepalingen#Artikel 143

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde versie)#Derde deel - Het beleid van de Gemeenschap#Titel XI - Sociale politiek, onderwijs, beroepsopleiding en jeugd#Hoofdstuk 1 - Sociale bepalingen#Artikel 143

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde versie) - Derde deel - Het beleid van de Gemeenschap - Titel XI - Sociale politiek, onderwijs, beroepsopleiding en jeugd - Hoofdstuk 1 - Sociale bepalingen - Artikel 143

Publicatieblad Nr. C 321 E van 29/12/2006 blz. 0110 - 0110
Publicatieblad Nr. C 325 van 24/12/2002 blz. 0096 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 340 van 10/11/1997 blz. 0243 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 224 van 31/08/1992 blz. 0046 - Geconsolideerde versie
(EEG Verdrag - geen officiële publicatie beschikbaar)


Artikel 143

De Commissie stelt ieder jaar een verslag op over de stand van de verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 136, met inbegrip van de demografische situatie in de Gemeenschap. Zij zendt dit verslag toe aan het Europees Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal Comité.

Het Europees Parlement kan de Commissie verzoeken verslagen op te stellen over bijzondere vraagstukken inzake de sociale toestand.

--------------------------------------------------