Home

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde versie)#Vijfde deel - De instellingen van de Gemeenschap#Titel I - Bepalingen inzake de instellingen#Hoofdstuk 1 - De instellingen#Artikel 190

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde versie)#Vijfde deel - De instellingen van de Gemeenschap#Titel I - Bepalingen inzake de instellingen#Hoofdstuk 1 - De instellingen#Artikel 190

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde versie) - Vijfde deel - De instellingen van de Gemeenschap - Titel I - Bepalingen inzake de instellingen - Hoofdstuk 1 - De instellingen - Artikel 190

Publicatieblad Nr. C 321 E van 29/12/2006 blz. 0130 - 0132
Publicatieblad Nr. C 325 van 24/12/2002 blz. 0114 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 340 van 10/11/1997 blz. 0260 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 224 van 31/08/1992 blz. 0055 - Geconsolideerde versie
(EEG Verdrag - geen officiële publicatie beschikbaar)


Artikel 190 [3]

1. De vertegenwoordigers in het Europees Parlement van de volkeren van de in de Gemeenschap verenigde staten worden gekozen door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen.

2. Het aantal in elke lidstaat gekozen vertegenwoordigers is als volgt vastgesteld:

België | 24 |

Tsjechië | 24 |

Denemarken | 14 |

Duitsland | 99 |

Estland | 6 |

Griekenland | 24 |

Spanje | 54 |

Frankrijk | 78 |

Ierland | 13 |

Italië | 78 |

Cyprus | 6 |

Letland | 9 |

Litouwen | 13 |

Luxemburg | 6 |

Hongarije | 24 |

Malta | 5 |

Nederland | 27 |

Oostenrijk | 18 |

Polen | 54 |

Portugal | 24 |

Slovenië | 7 |

Slowakije | 14 |

Finland | 14 |

Zweden | 19 |

Verenigd Koninkrijk | 78 |

In geval van wijzigingen in dit lid dient het in elke lidstaat gekozen aantal vertegenwoordigers een passende vertegenwoordiging van de volkeren van de in de Gemeenschap verenigde staten te waarborgen.

3. De vertegenwoordigers worden gekozen voor een periode van vijf jaar.

4. Het Europees Parlement stelt een ontwerp op voor het houden van rechtstreekse algemene verkiezingen volgens een in alle lidstaten eenvormige procedure of volgens beginselen die alle lidstaten gemeen hebben.

De Raad stelt met eenparigheid van stemmen en met instemming van het Europees Parlement, dat met meerderheid van stemmen van zijn leden een besluit neemt, de desbetreffende bepalingen vast, waarvan hij de aanneming door de lidstaten overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen aanbeveelt.

5. Het Europees Parlement bepaalt, na raadpleging van de Commissie en met goedkeuring van de Raad die hiertoe met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een besluit neemt, de voorschriften en algemene voorwaarden voor de vervulling van de taken van zijn leden. Voor regels en voorwaarden betreffende de belastingregeling voor leden of voormalige leden is eenparigheid van stemmen in de Raad vereist.

[3] Artikel gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003. Zie het aanhangsel aan het einde van deze publicatie.

--------------------------------------------------