Home

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde versie)#Vijfde deel - De instellingen van de Gemeenschap#Titel I - Bepalingen inzake de instellingen#Hoofdstuk 1 - De instellingen#Artikel 194

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde versie)#Vijfde deel - De instellingen van de Gemeenschap#Titel I - Bepalingen inzake de instellingen#Hoofdstuk 1 - De instellingen#Artikel 194

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde versie) - Vijfde deel - De instellingen van de Gemeenschap - Titel I - Bepalingen inzake de instellingen - Hoofdstuk 1 - De instellingen - Artikel 194

Publicatieblad Nr. C 321 E van 29/12/2006 blz. 0133 - 0133
Publicatieblad Nr. C 325 van 24/12/2002 blz. 0115 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 340 van 10/11/1997 blz. 0262 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 224 van 31/08/1992 blz. 0056 - Geconsolideerde versie


Artikel 194

Iedere burger van de Unie, alsmede iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat heeft het recht om individueel of tezamen met andere burgers of personen een verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten betreffende een onderwerp dat tot de werkterreinen van de Gemeenschap behoort en dat hem of haar rechtstreeks aangaat.

--------------------------------------------------