Home

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde versie)#Vijfde deel - De instellingen van de Gemeenschap#Titel I - Bepalingen inzake de instellingen#Hoofdstuk 1 - De instellingen#Vijfde afdeling - De Rekenkamer#Artikel 246

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde versie)#Vijfde deel - De instellingen van de Gemeenschap#Titel I - Bepalingen inzake de instellingen#Hoofdstuk 1 - De instellingen#Vijfde afdeling - De Rekenkamer#Artikel 246

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde versie) - Vijfde deel - De instellingen van de Gemeenschap - Titel I - Bepalingen inzake de instellingen - Hoofdstuk 1 - De instellingen - Vijfde afdeling - De Rekenkamer - Artikel 246

Publicatieblad Nr. C 321 E van 29/12/2006 blz. 0150 - 0150
Publicatieblad Nr. C 325 van 24/12/2002 blz. 0129 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 340 van 10/11/1997 blz. 0276 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 224 van 31/08/1992 blz. 0064 - Geconsolideerde versie


Artikel 246

De Rekenkamer verricht de controle van de rekeningen.

--------------------------------------------------