Home

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde versie)#Zesde deel - Algemene en slotbepalingen#Artikel 282

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde versie)#Zesde deel - Algemene en slotbepalingen#Artikel 282

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde versie) - Zesde deel - Algemene en slotbepalingen - Artikel 282

Publicatieblad Nr. C 321 E van 29/12/2006 blz. 0171 - 0171
Publicatieblad Nr. C 325 van 24/12/2002 blz. 0146 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 340 van 10/11/1997 blz. 0293 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 224 van 31/08/1992 blz. 0074 - Geconsolideerde versie
(EEG Verdrag - geen officiële publicatie beschikbaar)


Artikel 282

In elk der lidstaten heeft de Gemeenschap de ruimste handelingsbevoegdheid welke door de nationale wetgevingen aan rechtspersonen wordt toegekend; zij kan met name roerende en onroerende goederen verkrijgen of vervreemden en in rechte optreden. Te dien einde wordt zij door de Commissie vertegenwoordigd.

--------------------------------------------------