Home

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - DERDE DEEL: HET BELEID EN INTERN OPTREDEN VAN DE UNIE - TITEL II: HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN - Hoofdstuk 1: De douane-unie - Artikel 30 (oud artikel 25 VEG)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - DERDE DEEL: HET BELEID EN INTERN OPTREDEN VAN DE UNIE - TITEL II: HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN - Hoofdstuk 1: De douane-unie - Artikel 30 (oud artikel 25 VEG)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - DERDE DEEL: HET BELEID EN INTERN OPTREDEN VAN DE UNIE - TITEL II: HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN - Hoofdstuk 1: De douane-unie - Artikel 30 (oud artikel 25 VEG)

Publicatieblad Nr. 115 van 09/05/2008 blz. 0060 - 0060


Artikel 30

(oud artikel 25 VEG)

In- en uitvoerrechten of heffingen van gelijke werking zijn tussen de lidstaten verboden. Zulks geldt eveneens voor douanerechten van fiscale aard.

--------------------------------------------------